Serveis

Gestió forestal

Oferim la gestió íntegra de finques forestals: des de l’assessorament en la presa de decisions, la redacció d’instruments d’ordenació forestals (IOF: Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestals, Plans Simples, etc.), tràmit de subvencions forestals, tràmits d’autoritzacions, execució dels treballs silvícoles programats,  realització d’aprofitaments, compra i venda de biomassa forestal, incloent tant l’estella forestal com fusta en roll.

 

Transformació de la biomassa forestal primària a estella forestal

ENERFUST disposa de maquinària pròpia de gran potència per a la transformació de la biomassa forestal en estella forestal.

L’estelladora, una Henz581, es desplaça fins on hi ha les piles de fusta en roll (carregador) i les tritura poden dipositar l’estella directament a camió de gran capacitat (85-90 m3), a qualsevol altre tipus de remolc o directament a terra.

 

Altres serveis forestals:

ENERFUST també ofereix altres serveis forestals, necessaris per tal de donar un servei complert al nostre client, com pot ser desbrossar, arranjaments de camins, treballs silvícoles, i qualsevol altre tipus de treballs forestals.