Enerfust

Filosofia

A Catalunya s’aprofita poc més del 10% de la fusta que produeix el bosc (IDESCAT) i realitzar un aprofitament responsable dels productes dels nostres boscos és una aposta clara per a la seva conservació. ENERFUST realitza l’aprofitament d’un recurs natural que es troba a casa nostra,  de manera sostenible, mitjançant les eines de que es disposa, tant de caire normatiu, com de caire tecnològic.

La gestió i l’aprofitament sostenible del bosc són les millors eines per a la prevenció dels danys que puguin ocasionar les catàstrofes naturals, com pot ser un incendi forestal, un nevada, una ventada, etc., a més aquesta intervenció, pot influir de manera que el bosc tingui més facilitat d’adaptació enfront al canvi climàtic.

La utilització de l’estella forestal com a biocombustible, produeix energia renovable que no contribueix a augmentar les emissions de CO2 a l’atmosfera i genera en el nostre cas, la creació de llocs de treballs local i contribueix a la millora de l’economia local.

 

Valors

Per tal de ser fidel a la filosofia de l’empresa, ENERFUST compta amb un equip humà de contrastada experiència professional, tant en la gestió dels boscos, com en els treballs a bosc, implementat per un parc de maquinària modern, adaptat a les condicions de treball dels nostres boscos. Tot plegat assegura que les actuacions que es realitzen en l’àmbit d’aquest medi natural, compleixin amb el marc normatiu establert i representin realment, una millora i un aprofitament sostenible dels nostres boscos.

 

Missió

ENERFUST té com a principal missió ser una empresa de referència a Catalunya en l’aprofitament de la biomassa forestal per a diferents tipus de destins.

Gestionar la superfície forestal de manera sostenible, per donar compliment amb els objectius de permanència i estabilitat de les masses i impulsar l’aprofitament d’un recurs local i renovable.

 

Visió

Els aprofitaments forestals a Catalunya han anat disminuint en els últims anys, a la vegada que ha augmentat la superfície forestal, amb la conseqüent capitalització dels boscos. La causa de tot això és la baixa rendibilitat econòmica que actualment donen els boscos mitjançant els aprofitaments tradicionals (per a fusta) i la gran quantitat d’actuacions poc rentables que s’han de realitzar per obtenir fusta de qualitat: aclarides, estassades, etc.

ENERFUST aprofita les restes dels productes forestals que avui en dia no serveixen per a fusta de serra i les transforma  a estella forestal (biocombustible), un destí i un mercat diferent fins ara, l’energètic. Això donarà un valor afegit a productes sense cap tipus d’interès comercial fins ara, que sumat a l’aprofitament que es ve realitzant de manera tradicional dins el mercat de la fusta, donarà una major rendibilitat als nostres boscos.