Projectes de Futur

Planta de cogeneració d’energia amb estella forestal

Una planta de cogeneració d’energia amb estella forestal és una instal·lació que produeix energia elèctrica i tèrmica a partir de la combustió exclusivament d’estella forestal. En el nostre cas produirà 7 MW elèctrics i 30 MW tèrmics.