Transformació biomassa

Transformació de la biomassa forestal primària a estella forestal

ENERFUST disposa de maquinària pròpia de gran potència per a la transformació de la biomassa forestal en estella forestal.

L’estelladora, una Henz581, es desplaça fins on hi ha les piles de fusta en roll (carregador) i les tritura poden dipositar l’estella directament a camió de gran capacitat (85-90 m3), a qualsevol altre tipus de remolc o directament a terra.

Transformació biomassa