Gestió forestal

Gestió forestal

Oferim la gestió íntegra de finques forestals:

  1. Assessorament en la presa de decisions.
  2. Redacció d’instruments d’ordenació forestals (IOF: Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestals, Plans Simples, etc.).
  3. Tràmit de subvencions forestals i de les autoritzacions necessàries a l’organisme competent.
  4. Execució dels treballs silvícoles programats, realització d’aprofitaments o la tallada de vegetació.

Comprem biomassa forestal, ja sigui a carregador en fusta en roll, a pati o estellada.
Venem estella a l’engròs per usos industrials.

Gestió forestal