Visió

Visió

Els aprofitaments forestals a Catalunya han anat disminuint en els últims anys, a la vegada que ha augmentat la superfície forestal, amb la conseqüent capitalització dels boscos. La causa de tot això és la baixa rendibilitat econòmica que actualment donen els boscos mitjançant els aprofitaments tradicionals (per a fusta) i la gran quantitat d’actuacions poc rentables que s’han de realitzar per obtenir fusta de qualitat: aclarides, estassades, etc.

ENERFUST aprofita les restes dels productes forestals que avui en dia no serveixen per a fusta de serra i les transforma  a estella forestal (biocombustible), un destí i un mercat diferent fins ara, l’energètic. Això donarà un valor afegit a productes sense cap tipus d’interès comercial fins ara, que sumat a l’aprofitament que es ve realitzant de manera tradicional dins el mercat de la fusta, donarà una major rendibilitat als nostres boscos.

Estella forestal