Missió

Missió

Enerfust és una societat limitada amb seu a Cassà de la Selva, promoguda per gestors forestals catalans i empresaris d’aquest municipi. Actualment ja està en activitat dedicant-se a la comercialització de fusta en roll i la producció d’estella forestal per a calderes industrials, produint un promig de 8.000 tones anuals.

Enerfust té com a objectiu principal la construcció d’una planta de cogeneració amb matèria primera procedent exclusivament d’estella forestal. Aquest projecte es va inicar el 2008.

Ubicació de La Planta annexa al Polígon Industrial “El Trust” de Cassà de la Selva

ENERFUST té com a principal missió ser una empresa de referència a Catalunya en l’aprofitament de la biomassa forestal per a diferents tipus de destins.

Gestionar la superfície forestal de manera sostenible, per donar compliment amb els objectius de permanència i estabilitat de les masses i impulsar l’aprofitament d’un recurs local i renovable.

Biomassa forestal