Valors

Valors

Per tal de ser fidel a la filosofia de l’empresa, ENERFUST compta amb un equip humà de contrastada experiència professional, tant en la gestió dels boscos, com en els treballs a bosc, implementat per un parc de maquinària modern, adaptat a les condicions de treball dels nostres boscos. Tot plegat assegura que les actuacions que es realitzen en l’àmbit d’aquest medi natural, compleixin amb el marc normatiu establert i representin realment, una millora i un aprofitament sostenible dels nostres boscos.

Gestió dels boscos