Font d’energia

Font d’energia

treballs

Obtenció d’energia mitjançant els boscos

L’estella forestal és un bon combustible per produir tot tipus d’energia. Mitjançant diferents processos termoquímics es pot generar electricitat, calor i fred. Les instal·lacions que produeixen dos tipus d’energia (normalment electricitat i calor) significa que realitzen co-generació. Fins i tot hi ha alguna instal·lació que pot arribar a tri-generar (electricitat, calor i fred).

Aquests processos termoquímics són tres: la combustió, la gasificació i la piròlisis.

La variació més significativa dels tres processos és la quantitat d’oxigen que s’utilitza. Si en la combustió existeix un excés d’oxigen, la gasificació es realitza amb un dèficit d’oxigen i en la piròlisi una manca total d’oxigen.  Mitjançant la combustió s’ha desenvolupat quasi bé totes les tecnologies que avui en dia s’utilitzen. Amb la gasificació tot just s’està comercialitzant diverses tecnologies encara poc testades i podem dir que la piròlisis encara es troba en fase experimental.

Enllaços d’interès: