Slider Image Slider Image Slider Image Slider Image

Els boscos

Els boscos són font de riquesa ja que des de sempre han acompanyat l’evolució de l’home i han estat font de recurs per al seu desenvolupament: llenya per escalfar-se i cuinar; alimentació com els bolets, tòfones, pinyons; fusta per construir habitatges, ponts, vaixells; objectes de regal, etc.,  a la vegada que ha complert amb funcions [...]

READ MORE

Biomassa Forestal

Com es realitza la transformació a estella? La biomassa forestal és tot el material vegetal generat en els treballs silvícoles que es realitzen en el bosc per a la seva millora (Biomassa forestal primària, BFP). També es considera biomassa forestal els subproductes provinents de la indústria forestal de la primera transformació. Quan es realitza una [...]

READ MORE

Font d’energia

Obtenció d’energia mitjançant els boscos L’estella forestal és un bon combustible per produir tot tipus d’energia. Mitjançant diferents processos termoquímics es pot generar electricitat, calor i fred. Les instal·lacions que produeixen dos tipus d’energia (normalment electricitat i calor) significa que realitzen co-generació. Fins i tot hi ha alguna instal·lació que pot arribar a tri-generar (electricitat, [...]

READ MORE